A A A

WYKONAWSTWO

Wykonujemy wszelkie prace związane z wykonawstwem elektrycznym.

Zakres prac:

- montaż nowych intalacji i sieci elektrycznych,

- przeróbki, wymiana i naprawy istniejących instalacji i sieci,

- trasy kablowe,

- przyłącza napowietrzne i ziemne,

- instalacje oświetleniowe,

- instalacje odgromowe,

- pomiary elektryczne,

- pomiary natężenia oświetlenia,

- wszelkie inne prace związane z wykonawstwem elektrycznym.